TRẠM TRỘN BÊ TÔNG HSZ90

Trạm trộn bê tông HSZ90 công suất thực tế 90m3/h do Công ty Phú Thái: Tư vấn thiết kế, Khảo sát mặt bằng, Hỗ trợ vận chuyển, Lắp đặt trọn gói, Chuyển giao công nghệ và đạo tạo kỹ thuật cho nhân viên vận hành trạm trộn.

error: Content is protected !!